Yıldızname

YILDIZNAME

Yıldızname ve Yıldız Haritası

Yıldızname islami kaynaklarla, burçlar, yıldızlar, güneş ve ayın konumları ele alınarak kişi ya da kişiler üzerinde yapılan bir kader yorumlama şeklidir. Yıldız Haritası denilen bir çizim şekli çıkarılarak yapılan bir yorum sanatı olan Yıldızname, herkesin altından kalkabileceği bir iş olmayıp aynı zamanda uzmanlık isteyen bazı kaynaklarında bulunması ile hayata geçirilir.
Yıldız Haritası çıkarılması için kişi ya da kişilere ait olan bazı bilgilerin gerçek ve doğru olması gerekir. Bu bilgiler Yıldız Haritasının çıkarılmasında büyük rol oynar çünkü; istenen bilgiler haritanın çıkarılmasında oluşacak en ufak bir kader çizgisini dahi etkiler.

Yıldızname’de Neler Çıkar?

Yıldız Haritasında kişi ya da kişilerin doğum günleri, doğum saatleri, anne isimleri ve hatta hayatlarında yaşadıkları önemli olayların tarihleri gibi bilgiler istenebilir. Bu bilgilerin tam olması çıkarılacak olan Yıldız Haritasının tam anlamı ile yerli yerine oturmasını sağlar. Bilgilerden biri ya da bir kaçı eksik olması yıldız haritasının güvenilirliğini sarsabilir.
Yıldız Haritasında çıkan önemli bazı bilgileri sizler için birkaç madde halinde özetlemek gerekirse;
Bakılan kişinin karakteristik yapısı, doğduğu günden öleceği güne kadar yaşayacakları, başına gelecek iyi yada kötü olaylar, hayata bakış açısı, hangi işlerde ve hangi sektörlerde başarılı olacağı, kardeşleri ve akrabaları ile olan ilişkisi, eğitim durumunun nasıl olacağı, anne ve babasına karşı olan davranışları, aile hayatı, çocuklarla olan ilişkileri, evlilik hayatı, nasıl bir insanla evleneceği, evlilikte yaşayacakları, kaç evlilik yapacağı, çocuğunun olup olmayacağı, olacaksa kaç çocuğunun olacağı, çocuğunun cinsiyeti, başından geçecek olan önemli olaylar ve bu olayların hangi tarih ya da tarihlerde oluşacağı, korkuları, umutları, kendisini motive edecek olaylar ve işler…

Yıldızname Ve Büyü Kavramı

Ve tüm bunların yanında Yıldız Haritasında çıkan en önemli olaylardan biri olan büyü kavramı da önemli bir yer tutar. Öyle ki, çıkarılacak olan bir yıldız haritasında kişiye yada ailesine yapılan bir büyünün ne zaman, hangi tarihte, kim ya da kimler tarafından, kime ve neden, nasıl yapıldığı da ortaya çıkmaktadır. İşte burada büyü kavramının gerçekliği ortaya çıkmaktadır…
Büyü ile ilgili sayfalarımızda bu konu ile ilgili gerçek ve net bilgilere ulaşabilirsiniz…
Tüm bu saydıklarımız Yıldız Haritasında çıkan belli bazı başlıklar olup, Yıldızname ilminin sonsuz olduğunun önemini bir kez daha vurgulamak isteriz ki, herkesin yıldızname bakamayacağı ve yıldız haritasının çıkarılmasının oldukça zor ve zahmet isteyen bir uzmanlık alanı olduğu bilinsin…

Yıldızname son yıllarda metafizik alanında ve astroloji alanında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bunun nedeni ise; astrolojik anlamda bilinen tüm bilgilerin islami açıdan kabul gören bir yorum şekli ile tasdik edilmesi…
Yıldızname için Astrolojinin İslamlaştırılması ve İslamlaştırılan bu yorum şeklinin yine dinimiz açısından kabul edilmesi şeklinde bir yorum yapmış olsak çokta yanlış olmaz. Çünkü, astrolojik olarak ifade edilen bilgiler, batı Astrolojisini temel aldığı için, islami kurallara uygun yaşayan bireylerin bazılarında kuşku duymalarına ve soru sormalarına yol açıyor.
İşte bu nedenle Yıldız Haritası düzenleyecek olan uzmanın, yıldız haritası çıkarmanın dışında belli başlı bazı konularda uzmanlaşmış, hatta ustalaşmış olması gereklidir ki, kişilere verilen hizmetin değeri ve özelliği öncelik kazansın.
Yıldızname hazırlamak, sadece yıldız haritası çıkarmak yada birkaç yıl astroloji kursları almak ve belirli kurs ya da seminerlere katılmak kadar kolay değildir maalesef… Bu konuda uzman olan kimsenin, havas, ebced, cifir, ilmi ledün, arapça, matematik, astroloji ve astronomi, yıldızlar ve en önemlisi insan psikolojisinin iyi bilmesi, yıllarını bu ilme verip, tecrübeleri ile kendini harmanlaması gerekir…